Loving People – Bringing Life

Onze passie is om mensen lief te hebben met de liefde van Jezus. Dit doen we door een relatie met mensen op te bouwen, door hun taal te leren spreken en hun cultuur te leren kennen. We willen leven brengen door onze medische vaardigheden in te zetten en door de liefde van Jezus te laten zien.

‘Ik verzeker jullie, alles wat je gedaan hebt voor een van de onaanzienlijksten van Mijn broeders of zusters, dat heb je voor Mij gedaan.’  Mattheus 25


Onze toekomstplannen

In de afgelopen jaren hebben we steeds meer ontdekt hoe groot de nood van armoede is in de wereld. Ook het enorme gebrek aan artsen en verpleegkundigen in met name Sub-Sahara Afrika heeft ons erg geraakt. Daarbij zijn we gaan ontdekken dat God een bijzondere liefde heeft voor armen, de wezen en weduwen. De kwetsbare mensen in nood, gaan Hem aan het hart. En daarom roept Hij ons op om naar hen om te zien.

In onze reizen naar Zuid-Afrika, Ghana, Mozambique, India en Bangladesh is het voor ons duidelijk geworden dat God ons roept om voor langere termijn te wonen en werken in Afrika. Onze visie is om onze medische gaven in te zetten om de liefde van Jezus zichtbaar te maken.

We hebben een hart gekregen voor de mensen in Noord-Ghana. We wonen sinds januari 2016 in Ghana. We zijn deel geworden van het team van Project Share Ghana, een NGO die zich inzet om het leven van de mensen in Noord-Ghana te verbeteren op de gebieden van onderwijs, gezondheidszorg en landbouw. In de beginfase hebben we ons erop gericht om de taal en cultuur te leren kennen. En we hebben het proces afgerond van officiële registratie als arts en verpleegkundige in Ghana. Tijdens onze stages in Tamale Teaching Hospital is ons duidelijk geworden dat we ons willen richten op de zorg voor zwangere vrouwen en pasgeborenen. Hiervoor zullen we in 2018 een vooronderzoek doen in Gushegu. Vervolgens hopen we een Maternal Health Center op te richten in Gushegu met Project Share, die aansluit bij de behoeften van de lokale bevolking.

Kijk voor meer informatie over Project Share op www.projectshareghana.org