{:nl}

Loving People – Bringing Life

Het is ons verlangen om net als Jezus mensen lief te hebben en hen leven te brengen. We hebben relaties opgebouwd met mensen in Ghana en zijn geraakt door de impact van het overlijden van moeders en kinderen op families.
We willen leven brengen door het oprichten van een moeder en kind kliniek, gericht op de zorg rondom zwangerschap en geboorte. We hopen dat ze hierdoor de liefde van Jezus persoonlijk ervaren.

‘Ik verzeker jullie, alles wat je gedaan hebt voor een van de onaanzienlijksten van Mijn broeders of zusters, dat heb je voor Mij gedaan.’  Mattheus 25


Onze toekomstplannen

In de afgelopen jaren hebben we steeds meer ontdekt hoe groot de nood van armoede is in de wereld. Ook het enorme gebrek aan artsen en verpleegkundigen in met name Sub-Sahara Afrika heeft ons erg geraakt. Daarbij zijn we gaan ontdekken dat God een bijzondere liefde heeft voor armen, de wezen en weduwen. De kwetsbare mensen in nood, gaan Hem aan het hart. En daarom roept Hij ons op om naar hen om te zien.

We hebben een hart gekregen voor de mensen in Noord-Ghana. We wonen sinds januari 2016 in Ghana. Onze eerste jaren zijn we deel geweest van Project Share, een NGO die zich inzet om het leven van de mensen in het Gushegu District te verbeteren op de gebieden van onderwijs, gezondheidszorg en landbouw. Wij werken nog steeds nauw samen met Project Share.

Door het werk in het ziekenhuis en een onderzoek naar zwangerschap en geboorte in het Gushegu District, is de visie geboren een moeder en kind kliniek op te richten om verloskundige zorg te leveren. We hopen hiermee de gezondheid van moeder en kind te verbeteren. Begin 2020 hebben we hiervoor een eigen Non-Governmental Organization (NGO) opgericht: ‘Queen of Sheba Health Services’. We willen in deze kraamkliniek kwalitatief goede en betaalbare zorg aanbieden, zodat vrouwen een veilige zwangerschap en bevalling kunnen hebben en zowel moeder als kind gezond zijn.  Ook willen we ons richten op gezondheidsvoorlichting van de gemeenschap, training van gezondheidswerkers en het doen van wetenschappelijk onderzoek.

Binnenkort hopen we de website van Queen of Sheba te lanceren.{:}{:en}

Loving People – Bringing Life

It is our desire, just like Jesus, to love people and bring life to them. We have built relationships with people in Ghana and have been touched by the impact of mothers and children dying, within their families.

We want to bring life by raising a mother and child clinic, focused on care related to both pregnancy and birth. We hope that by doing so, both mothers and children will experience the love of Jesus, personally.

{:}